Vem ansvarar för balkongdörren i en bostadsrätt?

I en bostadsrätt delar föreningen och den boende på ansvaret över lägenheten. Ofta är fördelningen tydlig men det finns undantag. Vem ansvarar för balkongdörren i en bostadsrätt?

Generellt har bostadsrättsinnehavaren ansvar för allt som man kan se invändigt medan föreningen har ansvar för vad som finns bakom väggar och under golv samt utvändiga byggnationer. Men det finns vissa undantag och gränsfall. Ett exempel är ytterdörr och balkongdörr. Den kan både anses vara den boendes och föreningens ansvar. 

Upp till föreningen

Det är upp till bostadsrättsföreningen att skapa regler kring vem som har ansvar för ytterdörrarna (där balkongdörr och altandörr ingår). Informationen ska finnas skriftligt och tillgängligt för medlemmarna. Enklaste vägen är att fråga styrelsen vilka regler som gäller inom den specifika föreningen. 

Utvändigt är alltid föreningens ansvar

Den del av dörren som är utvändig är alltid föreningens ansvar. Detta gäller både fönster och dörrar. Vid ommålning är det alltså föreningen som ska stå för detta. 

Boendes ansvar vid plötsliga skador

Skulle en dörr brytas upp vid inbrott eller om en glasruta förstörs hamnar detta problem hos den boende. I detta fall kan hemförsäkringen användas för att få ersättning. 

Kan bytas av den boende 

Även om föreningen är ansvarig för utsidan av dörren så kan den boende välja att byta ut den. Dörren kan exempelvis bytas till säkerhetsdörr utan att föreningen kan påverka detta. Enda möjligheten för föreningen ska helt kunna påverka detta är att de i stadgarna tydliggör att de är helt ansvariga för dörrarna. 

Skulle föreningen ha hela ansvaret för dörren kan medlemmen ändå göra ett byte av dörr. Men då måste man först prata med föreningen och få detta godkänt. Det är däremot sällan detta sker då man kan behöva betala för kostnaden själv. 

Delat ansvar

Ett alternativ är att föreningen och den boende har ”delat ansvar” för dörren. Det kan exempelvis innebära att föreningen har ansvar för att dörren är i funktionsdugligt skick och går att använda. De ska därmed reparera samt byta ut dörren vid behov. Men det är sedan den boendes ansvar att ta hand om lås och handtag. 

Viktigt att kontrollera innan renovering

Oavsett om du vill måla om, renovera eller byta ut ytterdörren så bör styrelsen kontaktas. Detta gäller även fönster, altandörrar och balkongdörrar. Då det inte finns en tydlig ansvarsfördelning som gäller för alla föreningar kan reglerna alltså vara olika mellan olika föreningar. Det viktiga är därför att ha beslutet förankrat hos styrelsen innan renovering påbörjas.

Här hittar du mer information om hur det är att bygga en balkong: https://www.byggabalkong.org

5 Nov 2019