Trä- och aluminiumfönster

Aluminiumfönster

Aluminiumfönster är utvecklade i ny design som i kombination med underhållsfrihet, miljövänlighet och lågt energiläckage är en vinnande kombination. Mycket bra prestanda och pris, både på kort och lång sikt.

Den starka tekniska utvecklingen gör att aluminiumfönster i dag används av privata husägare, då de tidigare mest kunde synas i industribyggnader, köpcentra och vinterträdgårdar. I dag har användandet möjliggjorts även i villor, radhus, kedjehus, och lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Många offentliga byggnader använder dessutom aluminiumfönster i dag. 

Några stora fördelar med aluminiunfönster:

De har hög termisk och akustisk isolering och har mycket hög precision i konstruktionen, vilket gör att det inte blir några förändringar i dimensioner och form över tiden. De har dessutom hög mekanisk hållbarhet, lång livslängd och är underhållsfria.

Träfönster

Träfonster är en kombination av klassisk svensk byggnadstradition och modern teknik. Miljövänlighet, lågt energiläckage och skönhet i en vinnande kombo.

Dessutom har många år av intensiv produktutveckling lett till att underhållsbehoven har minskat betydligt när det handlar om träfönster. Träfönster behöver i dag inte skrapas, målas och rengöras lika ofta. De är inte lika krångliga att reparera eller byta. Ett modernt träfönster är både mer slitstarkt och tillförlitligt. En ny produktionsprocess har gjort att fönstren idag tål olika väderförhållanden bättre, och tillsammans med en nu generation fönsterglas har underhållsbehovet minskat till ett minimum.

Husets marknadsvärde höjs med dessa vackra fönster och de är lika snygga om 15 år.

Det vanligaste träslaget för träfönster är tall, som har många fördelar. Färgen är fräsch och naturlig, den passar utmärkt för mekanisk bearbetning, krymper och sväller mindre än andra träslag och har hög slitstyrka.