Vad är konstruktionsritningar?

Säkert har du läst att konstruktionsritningar är en av de obligatoriska handlingarna att lämna in till kommunen när du ska ansöka om bygglov. Men vad är det?

För det första är det viktigt att veta att konstruktionsritningar och arkitektritningar inte är samma sak. En arkitektritning visar hur huset ska se ut, inklusive mått och dimensioner. Den är otroligt viktig för hela byggprojektet. Men det är inte den ritningen som byggarna har i sina händer när de ska göra själva byggnationen.

En arkitektritning säger nämligen inget om HUR ett hus ska byggas. Bara hur det ska se ut när det är klart. En konstruktionsritning innehåller dock mycket detaljerad information om hur husets olika delar ska konstrueras, och hur de olika konstruktionerna ska sättas samman eller uppföras. Att byggaren behöver en sådan ritning låter självklart. Men varför vill kommunen ha den?

Konstruktionsritningar visar på byggprojektets bärighet

Alla kommuner begär in konstruktionsritningar för byggprojekt som har inkommit med bygglovsansökan. Det gör de för att kunna vara säkra på att ett byggprojekt är praktiskt genomförbart, och att byggnaden kommer uppfylla alla krav på säkerhet och hållbarhet. Ingen kommun är intresserad av ogenomförbara byggprojekt som av nöd överges mitt i arbetet.

När du lämnar in en konstruktionsritning är det viktigt att den är utförd av en fackman. Du kan alltså i regel inte själv göra konstruktionsritningen, utan behöver anlita en specialist för detta. Han eller hon kommer behöva arkitektritningarna att utgå ifrån. Ibland utförs såväl arkitektritningen som konstruktionsritningen av en arkitekt, men även då handlar det om två olika typer av ritningar.

18 Dec 2022