Stålstomme – skräddarsydda stålprodukter

Om du väljer en stålstomme till din byggnad får du en konstruktion som håller i generationer. Och sättet att projektera bygget blir flexibelt och rationellt.

En byggnad med ett skelett av stål eller stålstomme, är bevisligen ett hållbart koncept. Hur skulle annars skyskrapor i världens alla metropoler ha kunnat byggas? Och inte kan vi tänka oss Paris utan sitt Eiffeltorn, ett järntorn i fackverkskonstruktion på över trehundra meter som stått pall sedan slutet av 1800-talet.

Du behöver inte bygga höga torn för att ha nytta av en stålstomme. Du kan nöja dig med att bygga en kontors- eller lagerlokal, eller varför inte en idrottshall? Med en stålstomme är allt möjligt. Och hela jobbet behöver inte utföras på plats. De olika delarna i konstruktionen kan med fördel konfigureras på verkstad.

Stålstomme – flera fördelar

Stål i konstruktioner har fördelar som man inte alltid är varse. Materialet är hållbart i flera avseenden. Det tål stor belastning i förhållande till sin egenvikt. Men det är också hållbart i den meningen att det till stor del består av återvunnet material. I Sverige är stålproduktion till nästan fyrtio procent baserat på skrot. Eftersom vi eftersträvar ett cirkulärt samhälle passar en stålstomme perfekt som byggmaterial.

För många byggen är kraven på hygien stora. Det gäller lokaler där läkemedel eller livsmedel ska framställas. Och givetvis är en stålkonstruktion att föredra för sjukhus. Stål binder inte fukt och ger inte upphov till allergier eller andra hälsoproblem. Fabrikslokaler måste ofta klara frätande ämnen i kombination med höga tryck och värme. Då kommer en stålstomme väl till pass. För att se över vilken stålstomme som passar er bäst kan man besöka www.stålstomme.se

23 Jan 2023