Spara energi med rätta fönster

Visste du att vi slösar mycket energi med vanlig isolering? Ett normalt byggt hus, av lite äldre modell, förlorar en hel det värme, såvida man inte tilläggsisolerar huset. Även om man har byggt ordentligt från början, sätter sig ett hus med åren och väggar och golv förflyttas en aning. På så sätt att det som från början var isolerat, med tiden blir allt mindre tätt. Via golv och källare förlorar vi vanligtvis cirka 15 procent. Via dåligt isolerade väggar förlorar vi även där cirka 15 procent av inomhusvärmen. Via taket kan vi förlora 15 procent och via ventilationen (vilket ju är själva meningen med en sådan) kan man förlora så mycket cirka 30 procent av värmen. På samma sätt kan man förlora 25 procent av värmen, genom dåligt isolerade fönster och dörrar .

Välj bättre ventilering som hindrar vämen försvinna

Man kan antingen endast beklaga att det är så illa med isoleringen i ett äldre hus, eller ta tag i problemet och byta ut ventilationen. Man kan välja till exempel FTX-ventiler som tar tillvara värmen samtidigt som ventileringen blir bättre. Du får mer syre utifrån, men behåller värmen inomhus. 

Bygg bättre isolering av väggar och golv

Man kan även isolera golv och väggar, vilket kan bli en dyr historia, beroende på var på golvet och i väggar som du förlorar värmen. I värsta fall kan du bli tvungen att bygga ny fasad och täta huset på så sätt och kanske även bygga ett lager med golv för att isolera golv bättre. I källaren kanske du vill ha en svalare inomhusvärme, om du förvarar rotfrukter och annan mat där.

Isolera med bättre dörrar och fönster

Man kan även isolera dörrar genom att installera andra dörrar som är bättre och mer isolerade dörrar, eller så installerar du en extra dörr där värmen går ut. Man kan även installera ett tredje glas i de fönster som du har för att få mer isolerade fönster, eller så installerar du nya tre-glas-fönster med ädelgas mellan rutorna för att isolera fönstren bättre.

Bättre fönster isolerar mer

Om du väljer att byta fönster till fönster med bättre isolering och som är tillverkade just för att behålla värmen inomhus mer, får du fönster med både bätre isolering, större säkerhet och finare utseende. Du får garanti på fönster, det vill säga, händer det något med fönstren under alla de år som garantin gäller får du service på dem. Du kan få dem färdigmonterade i ditt hus om du så önskar. Att byta fönster är inte lätt, om det inte är så att du själv är hantverkare och vet hur man ska göra, så klart.

30 Mar 2018