Skillnaden i markförhållanden och dess inverkan på kostnaderna för markarbeten

Ska du bygga ett nytt hus? Drömmer du om den perfekta platsen att bo på? Nu när du har hittat det du söker i kataloger, återstår frågan: Var ska du bygga ditt hus? Markförhållandena kan variera kraftigt, från sandiga områden till upphöjda berggrundar.

Vissa tomter var tidigare åkrar. Denna variation i markens beskaffenhet påverkar inte bara arbetets omfattning utan även kostnaderna för byggnationsprocessen.

Att bygga ett hus på berggrund är inte alltid den mest fördelaktiga lösningen. Det finns flera anledningar till detta, bland annat att man vill minimera påverkan på bergsmiljön samt det större arbete som krävs. Men även om ytan kan se ut som vanlig matjord, kan det dölja sig ett ytligt berglager under markytan.

Innan du köper en tomt är det viktigt att ta reda på markförhållandena. Genom att genomföra en geoteknisk undersökning kan du få en exakt bild av markens sammansättning. Att arbeta på berggrund är betydligt dyrare än att utföra arbete på vanlig matjord.

Grävning eller sprängning - Vilket alternativ passar bäst?

När markförhållandena har kartlagts, står du inför valet mellan att gräva eller spränga. Båda metoderna har sina för- och nackdelar.

  • Grävning: En mer skonsam lösning: Grävning är vanligtvis det första alternativet att överväga. Det är en mindre invasiv metod som används när marken tillåter det. Grävning gör det möjligt att skapa en grund för ditt hus utan att störa berggrunden i samma omfattning som sprängning skulle göra. Det är ett mer skonsamt sätt att anlägga din tomt.
  • Sprängning: När berggrunden utmanar: I vissa fall är det omöjligt eller ineffektivt att gräva på grund av en robust berggrund. Då kan sprängning vara det bästa alternativet. Sprängning innebär att man använder explosiver för att bryta upp berget och skapa utrymme för din byggnation. Detta är dock en kostsam och tidskrävande process som också kan påverka omgivande mark och strukturer.

Som nämnts tidigare, spelar markens beskaffenhet en avgörande roll i kostnaden för markarbetet. Här följer några faktorer som påverkar kostnadsskillnaderna:

Arbetet med berggrund kräver användning av specialiserade maskiner och material, vilka vanligtvis är dyrare än de som används på vanlig matjord. Detta bidrar till en ökning av kostnaderna för markarbetet.

10 Sep 2023