Sänk kostnaderna för din fönsterrenovering med ROT

Sedan rotavdraget infördes har det blivit mycket populärt, precis som RUT. Det har blivit betydligt billigare för privatpersoner att anlita hjälp med diverse hus- och hushållsarbeten. Det som dras av är arbetskostnaden – materialet är fortfarande något man betalar fullt pris för. 

Arbetet som kostar

Vid en fönsterrenovering är det just arbetet som kostar mest. Jämför man med ett fönsterbyte, har man betydligt större nytta av ROT vid en renovering. Visserligen behövs ofta nytt material köpas in, men i jämförelse är det ganska lite. När man köper nya fönster till ett helt hus blir det många, många tusenlappar som behöver avvaras enbart på materialet. 

Vad innebär egentligen ROT?

Det som ROT innebär är att du får dra av 30 procent på arbetskostnaden i projektet. För att du ska få göra det behöver ett antal kriterier uppfyllas. För det första måste arbetet utföras i anslutning till en bostad (som en fönsterrenovering ofta gör), som du äger. Vidare ska du vara över 18 år och ha betalat in tillräckligt mycket skatt för att det ska kunna kvittas. Något som är bekvämt att är att du inte behöver göra särskilt mycket själv. Firman drar normalt av summan redan på fakturan och det väntar alltså ingen byråkrati för dig som kund. 

Så mycket billigare blir det

Det är enkelt att räkna hur mycket kostnaderna kommer att sänkas. En hantverkare med kompetens inom fönsterrenovering kan kosta kring 600 – 1 000 kronor i timmen. En firma vi hittar i Uppsala tar 700 kronor i timmen. Anlitar man den här firman från Uppsala kommer man enbart att betala 455 kronor i timmen efter ROT. Ta bara reda på hur mycket hantverkaren kostar i timmen och dra av 30 %. Du får då timpriset som du faktiskt kommer att betala sedan. 

Be om detta när du begär offert

När du ber om offerter bör be företagen att vara tydliga med vad som är kostnader för material och vad som är kostnader enbart för arbete. Strategin att ta in offerter från flera hantverkare fungerar bra för de allra flesta jobb, och så även vid fönsterrenovering. Fortsätter vi med Uppsala som exempel, kan du helt enkelt googla på ”fönsterrenovering Uppsala offerter” för att hitta sådana tjänster. 

När du sedan har klart för dig vad som är arbetskostnad och vad som är kostnader för material blir det enkelt att se vad arbetet kommer att kosta. Givetvis kan man inte alltid lite till en offert på pricken, men hantverkaren har en skyldighet att lämna prisuppskattningar som inte är alltför långt ifrån verkligheten.

6 Sep 2018