Så oroliga är Haningeborna för inbrott

För dem som bor i Stockholm, är risken större att råka ut för olika brott. Brottsstatistiken är något högre i storstäder som Stockholm, Malmö eller i Göteborg. Det är kanske inte så konstigt, med tanke på befolkningsmängden. Rent statistiskt ökar ju brottsligheten med antalet invånare. Det som kan oroa stockholmare och andra storstadsbor är det faktum att brotten ökar med åren.

I förorter som till exempel Vallentuna, norr om Stockholm, har brottsligheten ökat mest mellan 2016-2017. Där har inbrotten ökat med hela 104 procent, i Vaxholm med 100 procent. På Värmdö har i stället inbrotten minskat med hela 32 procent. Detta rapporterar lokaltidningen mitti.se.

Oron ökar i takt med inbrotten ökar

Stockholmarnas oro för inbrott har ökat, var femte stockholmare är orolig för inbrott, visade BRÅ:s undersökning om trygghet i Stockholm. Den siffran låg på 17 procent sedan tidigare; 2014. Det är ju inte så underligt när inbrotten har ökat med 25 procent i hela länet. I Haninge har inbrotten ökat med 14 procent, från året innan; 2016 till året efter 2017.

Artikeln tar dessvärre inte upp vilka orsakerna till både ökningen kan ligga bakom siffrorna och fram för allt vad som ligger bakom minskningen av inbrott, som i fallet med Värmdö. Av några olika anledningar ser man däremot att inbrotten har ökat i bostäder och det är framför allt bostäder som ligger lågt och som det är enkelt att ta sig in via balkong eller fönster.

Då är en lösning att skaffa sig säkrare fönster och balkongdörrar, då det är enkelt för en tjuv att ta sig in den vägen. Har man höga buskar som skyddar mot insyn, kan inbrottstjuven lätt arbeta ostört och ta sig in. Då finns det inbrottssäkra fönster som man kan montera. Hur mycekt än en inbrottstjuv än försöker slå sönder fönstret, splittras det ej och tjuven kan inte ta sig in den vägen.

Glasmästare i Haninge kan erbjuda inbrottssäkra fönster

Då kan det vara en åtgärd som kan sänka oron och motverka inbrott i Haninge genom att skaffa sig inbrottssäkra fönster, med glas som inte splittras vid yttre påverkan. Man kan även byta ut balkongdörren och installera en vacker gallerdörr, som är omöjlig att forcera. Det är viktigt att få veta att även om man bor på bottenvåning behöver man inte utsättas för brott, eller vara orolig för yttre påverkan på fönster. 

Du kanske har sett sådana fönster som många butiker låter installera; inbrottssäkra fönster som inte splittras vid slag och våld. Om inte glaset splittras kan tjuven inte ta sig in. De gör det ofta ifall att glaset går sönder och de kan ta sig in genom att få hål på fönstret och öppna fönstret inifrån. Det är därför ett okrossbart glas i fönstret kan motverka inbrott.

Läs mer om okrossbara fönster av glasmästare i Haninge på: glasmästarehaninge.se.

10 Jul 2018