Rivning i stockholm: anlita en specialiserad företag för din kökrenovering

Renovering av köket står på agendan? Visste du att det var vanligt att använda asbest vid kakling under 50- till 70-talet? För att undvika risker och farliga exponeringar bör du anlita en professionell rivningsfirma i Stockholm.

Asbestsanering av din bostad med hjälp av en rivningsfirma i Stockholm

Asbest användes frekvent i både badrum och kök under perioden 50- till 70-talet. Det användes i fix och fog, runt rör, i ventilationsanläggningar, mattlim och isoleringsmaterial. Asbest betraktades länge som ett utmärkt material på grund av dess förmåga att motstå värme och fukt, samt dess isolerande egenskaper. Men det är ett farligt ämne att andas in, och asbestfibrer som frigörs vid renoveringsarbete kan leda till allvarliga lungsjukdomar och cancer.

Vid avlägsnande av gamla klistrade mattor eller kakel är det viktigt att vara försiktig och använda rätt skyddsutrustning. Även om användningen av asbest förbjöds för länge sedan i Sverige, förlorar tragiskt nog fortfarande flera personer livet varje år till följd av asbestrelaterade sjukdomar.

Miljöhänsyn vid rivning - allt material sorteras och återvinns

För att tryggt och säkert kunna utföra sanering och avlägsnande av hälsofarligt material är det bäst att anlita en firma specialiserad på rivning av asbest i Stockholm eller andra orter. På så vis undviker du att utsätta dig själv och din omgivning för onödiga risker. Även om du använder skyddsutrustning vid egenrivning kan asbest spridas till grannar och grannfastigheter om det inte hanteras på rätt sätt.

Om du är osäker på om asbest finns i olika material kan du göra en provtagning. I bostadsrättsföreningar har de vanligtvis information om förekomsten av asbest i byggnaden. Allt material som tas bort transporteras och sorteras av en rivningsfirma för att återvinnas. Detta görs för att skydda miljön och undvika spridning av miljöfarligt material.

En rivningsfirma kan även hjälpa till vid stambyten och andra rivningsarbeten

Välj en firma med gedigen och dokumenterad erfarenhet av rivningsarbeten. Vanligtvis anlitas de för rivning av kök och badrum, men de kan också hjälpa till med rivning av tapeter och förberedande rivningsarbete inför stambyten. Vissa rivningsfirmor kan även erbjuda golvslipning.

7 Jul 2023