Pålning vid husbyggnation

Ett hus behöver en fast grund att stå på. Och få grunder är så stabila som när man har utfört en pålning, där pålar sticker djupt ner i marken som förankring.

Det som håller ett träd uppe är dess rötter, som går långt ner i marken. Och ibland behöver man göra likadant med ett hus. Kanske för att huset är så pass högt att det annars inte har tillräckligt som binder huset vid marken. Eller för att huset står på en slags mark som är ganska instabil. Som när det är mycket våt mark eller om marken består av sand.

Med hjälp av en pålning får man något som liknar fingrar som sticker djupt ner i marken och därmed håller huset på plats. Det blir en stabil lösning som fungerar hur mycket det än blåser eller på annat sätt skakar om huset.

Att välja pålning eller ej

Pålning är något som är varierande lätt att göra. Helst ska man komma ner till berggrunden med sina pålar, beroende på hur stort och tungt huset är. Men hur förhållandena än är så är det en extra kostnad som tar sin tid. Därför utför man inte pålning om det inte är av yttersta vikt för att huset ska bli stående och välmående.

Hur vet man då ifall en pålning behöver utföras? Om det rör sig om en privatbostad så kan man fråga sina grannar hur de har gjort, eftersom det ger ett riktmärke för hur marken är. Annars brukar arkitekten, markägaren eller anläggaren ha den informationen. Få en stabil grund för ditt bygge genom pålning av detta företag: www.pålning.nu

4 Dec 2022