Marksanering är något som gynnar alla

Marksanering tar man till när det ligger mycket avfall under jorden. Det som är dumpat där tidigare innan man insåg vilken skada det gör på just den platsen.

Om ett område ska bebyggas krävs det att det inte ligger för mycket skräp och farliga kemikalier nere i jorden. Det kan vara sådant som dumpats där tidigare för väldigt många år sedan. Vid ett bygge när man börjar gräva för grunderna kommer det i så fall upp, vilket inte alls är speciellt bra.

Är det på det viset gör man istället en så kallad marksanering så att de farliga ämnena kan omhändertas på ett bra sätt. Då kommer vare sig människor, djur eller natur till någon skada. Efter saneringen är det fritt fram att bygga bostäder eller annat som är lämpligt på platsen.

Marksanering kräver kunskap och intresse

Det är bra om det blir en miljövänlig marksanering när du ändå är i farten. Nuförtiden tas allt material om hand i speciella anläggningar och man behöver på så sätt framöver inte längre oroa sig för att det är miljöfarliga ämnen i marken. Det du kan göra om du misstänker att du behöver sanera är att be att en saneringsfirma ta prover.

Om proverna skulle visa sig positiva kommer du kunna få en hel planering över saneringen av den aktuella firman. Det blir att upprätta ett åtgärdsprogram och man ser till att den farliga massan deponeras på säkrade områden. Efter att allt saneringsarbete är gjort kan du lugnt återgå till vad du tänkt göra på din mark.

6 Mar 2023