Linjemålning - för bättre struktur

Många vill gärna överskatta människans sinne för ordning och reda och logiskt tänkande. Ser man till exempelvis parkeringar så inser man ganska snabbt att det handlar om just överskattning. En parkeringsplats kan ganska snabbt förvandlas till ett inferno av bilar som till synes ställer sig var som helst.

Börjar en person parkera fel så börjar dominobrickorna att falla och till slut så står varenda bil snett, fel och konstigt. Detta kan emellertid pareras på ett ganska enkelt sätt och där man genom linjemålning kan komma att skapa en parkering som A) är optimerad och rymmer fler bilar och B) där alla bilister ser var man kan stå och var bilen i fråga ej får placeras.

Att linjemålning gör skillnad i dessa sammanhang är ett faktum som allt från företag, bostadsrättsföreningar och exempelvis större gallerior och matvaruaffärer kommit att inse och dra nytta av. Linjemålning skapar säkerhet, trygghet och struktur.

Linjemålning ger säkerhet

Det kan även handla om linjemålning som sker i syfte att säkra upp andra områden. Då fler och fler städer i Sverige försöker bygga bort bilismen till förmån för med miljövänliga alternativ - cyklism i synnerhet - så blir linjemålare och deras arbete ytterst viktigt. Det handlar om att - med all tydlighet - visa var en cykelbana går och var exempelvis tyngre busstrafik kan köra.

Samma sak gäller även för exempelvis hastighetsbegränsningar där många numera kompletterar skyltar med målning - en ring med siffra i - på asfalten. Linjemålning fungerar i alla dessa fall som en extra påminnelse och markör om vilka regler som gäller.

På det stora hela så bör man uppmärksamma linjemålning bättre. Det handlar om en tjänst som hjälper oss alla i olika sammanhang och som gör att olyckorna kan minskas. Utan linjer och ramar så skapas kaos. Detta bör man alltid ha i bakhuvudet. Vi är långt ifrån så logiska och rationella som vi tror. Besök gärna linjemålning.com för att se mer om linjemålning.

11 Mar 2023