Gör fler miljövänlig avloppsrensningar

När det kommer till stopp i avlopp gäller det att man tar itu med det. De flesta inom branschen för römokeri rapporterar att fler stammar blir igenproppade. Här är det några orsaker till att det är altlfler rör som blir igenproppade. Dels beror det på fler kemikalier i vattnet som ska ner i avloppet. En annan orsak är att vi använder mindre varmt vatten än förut. Här är det några saker som man kan göra för att lösa sådant som har proppat igen rören.

1. Har du en vaskrensare kan du ta den och åstadkomma ett undertryck. Det innebär att vattnet i rören åker upp och ner med undertrycket. På det sättet kan man få loss det som eventuellt proppar igen rören. 

2. Häll varmt vatten och spola rören. Detta kan vara lite vanskligt framför allt som det blir stopp i rören. Detta kan du egentligen göra först när du har rensat rören och fått loss det som täpper igen rören.

3. Rensa golvbrunn och rören manuellt. Ta loss golvbrunnen. Oftast måste man avlägsna en liten hink som kan finnas i själva golvbrunnen. Den kan vara full med hårtestar. Det är oftast det som orsakar översvämningar och stopp i avloppen. Häll i rengöringsmedel och rengör hela golvbrunnen. Duscha sedan med varmt vatten så att allt vatten kan åka ner i avloppet obehindrat.

4. Tömma under vasken. Har du en vask som är igenproppad kan du alltid ta loss en del av rören under vasken och rengöra rören med till exempel en flaskborste och rengöringsmedel. Då får du bort det som orsakar stoppet. Efter det kan du sedan spola med varmt vatten. Kom ihåg att ställa en hink under vasken så att inte vattnet svämmar över på golvet under vasken.

5. Anlita ett företag som gör en riktig stamspolning i Stockholm. Om du har provat allt detta, men inte fått ordning på vattnet som ska rinna ner i rören, bör du ta kontakt med ett företag i Stockholm som kan komma ut till huset och göra en riktig stamspolning. Då har de hett vatten som de låter rinna ner genom hela rörsystemet.

Hett vatten tar bort all smuts

I och med att det är så mycket vatten som forsar ner i stammarna får vattenmassorna bort allt det som kan ha stoppat rören. Innan de spolar stammarna går de ner med en miniatyrkamera och undersöker så att det inte är någon skada på rören. Skulle det vara så, hjälper inte en stamspolning. Det skulle bara kunna förvärra det hela. Därför går de ner med en minikamera och undersöker rören innan de stamspolar dem.

11 Jun 2018