Geotekniker – undersökning av mark

Om du bygger hus på okänd mark är det som att skjuta skarpt i mörker. Du träffar aldrig rätt! Anlita en geotekniker som analyserar vad som finns under ytan.

Idag har det blivit vanligt att bygga stora hyresfastigheter på mark där det tidigare bedrivits någon form av industriell verksamhet. Våra fastighetsbolag har fått influenser från olika storstäder runt om i världen som exempelvis Docklands i London. Dessa områden har blivit mycket exklusiva, där de boende kan njuta av utsikt över en storstad eller över ett kustlandskap.

Nackdelarna med att bygga på ett område där det funnits fabriks- eller hamnanläggningar är många. I äldre tider kunde mer eller mindre oseriösa företag dumpa eller gräva ner uttjänade kemikalier. Jorden har då blivit förgiftad liksom grundvattnet.

Markanalys med geotekniker

Du är totalansvarig för ett byggprojekt, där höghus ska byggas på ett tidigare hamnområde. Potentiella hyresgäster till lägenheterna står redan på kö efter att de fått se arkitektritade 3D-versioner av husen som ska uppföras. Du är dock inte lika imponerad av de analyser som gjorts av marken som husen ska stå på.

Du bestämmer dig för att tillkalla experter på geoteknik. För det första vill du veta om grunden för fastigheterna kommer att bli tillräckligt stabil. Du misstänker att jordlagren kan vara lösa och att området måste pålas. Och naturligtvis vill du veta om det kan finnas jord som kontaminerats med miljöfarliga ämnen från tidigare industriell verksamhet. Du vill också skriva kontrakt med konsultfirman så att deras geotekniker kan följa byggprojektet från början till slut.

29 Jun 2023