Fönsterputs är välbehövligt i Stockholm

I en stor stad – både till ytan och till befolkningsmängden - som Stockholm så ställs det extra höga krav på renlighet. Det vill säga, i och med att staden har så många personer i omlopp så blir renhållningen och miljön extra viktig att ombesörja – både för trivseln för invånarna, men också för att turister ska kunna känna att de vill återkomma och rekommendera Stockholm till sin vänner och bekanta. Turistnäringen utgör nämligen en väsentlig del av inkomsten hos många och skulle man missköta städning och övriga miljö- och hygienfrågor – ja, då är risken också stor att mängden turister också minskar. Hur sköter sig då Stockholm i förhållande till andra städer?

Svaret här är att man sköter sig förhållandevis bra och att Stockholm faktiskt anses som en väldigt vacker stad i turisters ögon och detta alltså inte bara på grund av byggnader och närheten till vattnet. Nej, även den biten som kallas miljö anses som väldigt bra. Turister anses Stockholm som en ren stad och detta är en sak som måste fortlöpa.

Det som dock hänt under senare år och som riskerar att påverka det här intrycket är att Stockholm som stad kommit att ändra karaktär. De mindre butikerna utomhus har flyttat in till större gallerior och problemet med renlighet i dessa kan på sikt vara att det – helt enkelt – blir svårare. Detta i och med att gallerior ofta är gjorda av mycket glas och av den anledningen måste putsas oftare. Därtill så ska man även tillägga att gallerior och dem som städar dem ofta är privata aktörer och att det således inte sker i någon kommunal regi. Det som är faran med detta är att det tar längre tid mellan tillfällena då städning sker och mellan fönsterputs.

Vi säger här inte att fönsterputs eller städning i sig kommer att påverka hela turistnäringen i Sverige – vi säger bara att stadens karaktär ändrats och intrycket av renligheten kan göra detsamma. Det är helt enkelt svårare att hålla en hel galleria fönsterputs, golvboning, dammsugning – ren än vad det är att borsta av en trottoarkant.

Fönsterputs på daglig basis

Det som an ska veta här – som en slags trygghet – är att de flesta butiker i Stockholm redan i dagsläget får daglig fönsterputs utförd av en professionell firma och att av den anledningen finns ganska många sådana i omlopp. Stockholm har ett stort antal butiker och affärer som är beroende av att skyltfönster är rena och inbjudande för potentiella kunder.

Skillnaden mellan en galleria – fönster i taken, på sidorna och ibland på golven – och en vanlig butik med ett vanligt skyltfönster är dock milsvid. Det finns således ett stort behov av fler skickliga yrkesmän inom området fönsterputs för att i framtiden kunna sköta om alla dessa nya gallerior som ständig ser dagens ljus i Stockholm. Om inte för butiksägarna- så för turisternas skull.

5 Sep 2017