Få hjälp med all sorts administration under bygget

Det byggs otroligt mycket i Stockholm just nu. Det beror helt enkelt på att det ahr fortsatt komma in en stor mängd människor som har valt att flytta in till Stockholm. Fortfarande är Stockhilm motorn fär mågna människor. De största företagen har sina huvudkontor här. Det är i huvudstaden som alla statliga bolag och mynidgheter har sina huvudkontor och förvaltning. Här finns samlas eliten av kultur och nöjen, liksom dem med makt.

Många vill flytta till Stockholm

Här finns den svenska finansvärldens administration. Här finns rättsstatens förvaltningar. Allt detta sammantaget utgör motorn för Sverige och fortsätter dra till sig människor. Samtidigt är det många invandrare som väljer att flytta till Stockholm mycket därför att deras landsmän och anhöriga redan bor där. Det sägs att det flyttar in en full busslast VARJE dag. Det är en väldigt ansenlig stor mängd med människor. Alla ska ha bostad och bostadsbristen har varit påtagligt stor i Stockholm.

Det byggs oms aldrig förr

Byggföretagen har bra tider. Det byggs helt enkelt som aldrig förr. Det kan de flesta byggföretag vittna om. Efterfrågan är stor. Dels är det stor efterfråga som privata byggherrar passar på att möta då det finns en hel del pengar att hämta på området. Sedan finns det politiska beslut att bygga bort bostadslösheten. Det sammantaget har gett en riktig byggboom.

Byggboom eller inte, är det lika viktigt som vanligt att husbyggena går till på rätt sätt och följer alla gängse branschregler och byggkrav på kvalitet. Det ska inte finnas byggnader som hyer en stor mängd med människor som bara rasar ihop för att någon byggherre har bestämt sig för att fuska med bygget eller med byggmaterialet. Det finns det kontrollansvariga på avrje bygge som ska se till och garantera att alla regler, lagar och förordningar följs.

Kontrollansvariga ser till att alla regler följs

Alla byggherrar måste ha kontrollansvariga som finns till på byggen och ser till att hela bygget går till på rätt sätt. För byggjobbarna kan det vara svårt att möta alla de krav som finns på dokumentation, krav på byggtekniker som ska följas. En del kan tycka att det är ett nödvändigt ont och ser på dessa kontrollansvariga som sura tölpar som sätter käppar i hjulet ör bygget. Vi kan lova att det är helt fel attityd. Det viktiga är att branschregler följs då de är garanten för att människor och djur inte ska fara illa i de hus som byggs.

29 Jun 2018