Dränering Göteborg - ta hjälp av proffs

En dränering i Göteborg ger dig som villaägare en säkerhet i att fukt och vatten leds bort från husgrunden, källaren och andra viktiga fundament. Det handlar om en absolut nödvändighet och en viktigt del av ditt ansvar som husägare.

En dränering av hus i Göteborg kan ske oavsett om det handlar om ett befintligt hus - eller om ett planerat nybygge. Vid det senare så har man en fördel i att det är enklare att planera för ett dräneringssystem och att exempelvis tomten redan är uppgrävd och lite av en arbetsplats.

En dränering i Göteborg av ett befintligt hus kan innebära att man exempelvis gräsmattor, buskar och annan växtlighet tar skada av de maskiner som används för grävarbetet. Det är en nackdel, men det är också något som man, tyvärr, får räkna med.

Du tjänar på en professionell dränering

En dränering är en absolut nödvändighet och det är också något som blir återkommande: ungefär var tjugonde år kan man räkna med att man som villaägare får ringa en professionell aktör inom markarbeten i Göteborg för att påbörja projektet.

För, man bör ta professionell hjälp. Att dränera ett hus kräver kunskap, det kräver en genomgående och noggrann planering och det kräver också både rätt maskiner och utrustning.

Använd ditt Rot-avdrag

Om man som villaägare på egen hand genomför en dränering av hus i Göteborg så kan detta leda till att husgrund och källare ändå angrips av fukt och att man kanske exponeras för översvämningar i samband med ett kraftigt, ihållande regn.

Man kan även se att de nämnda tidsintervallerna - om 20 år - kraftigt kan reduceras. En lekmannamässigt utförd dränering kanske håller i 10 år och redan där kan man se att det finns en fördel - även rent ekonomiskt - att ta hjälp.

Då du dessutom idag kan använda rot-avdraget och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet så finns ytterligare ett starkt argument till att anlita en professionell aktör.

26 Apr 2023