Det finns inte bara en sorts tujor

Tujor är inte naturligt förekommande i Sverige, men de är populära i trädgårdar och parker eftersom de enkelt bildar häckar som blir gröna, täta och fina.

Häckar med tujor ser man lite varstans runt villaträdgårdar, på begravningsplatser och i parker. Tujan är en buske som är grön året runt och som påminner lite om en barrväxt. Den passar därför bra in i våra svenska grönområden och trädgårdar, trots att den inte är naturligt förekommande här.

Tujan växer snabbt och blir tät och fin. Det kan vara bra att veta att det finns flera olika sorters tujor som ha lite olika egenskaper. De kan till exempel skilja sig i hur snabbt de växer, vilken form de får och vilken grön nyans de har. Så se till att välja rätt sorts tuja för dina preferenser.

Krukodlade tujor eller med rotklump?

Ett annan sak som du behöver välja är om vill köpa krukodlade tujor eller tujor med rotklump. En krukodlad tuja kan du plantera närsomhelst då det inte är tjäle i marken. En tuja med rotklump är lite känsligare, eftersom den fått en del av rotsystemet bortskuret när den togs upp från platsen där den dragits upp. Sådana bör inte planteras ut under sommaren.

En del leverantörer har dessutom olika klasser på sina tujor. De mest exklusiva har vårdats extra medan de dragits upp, med putsning för att de ska bli täta och få fin form. Om de är krukodlade så har de dessutom fått växa till sig i en extra stor kruka. Det finns alltså många val att göra när man vill skaffa tujor.

9 Nov 2022