Därför är en renovering en investering i bostaden

Den soom är intresserad av att investera sina pengar i säkra tillväxtobjekt bär titta på fastighetsmarknaden. En fastighet behöver visserligen renoveras med jämna mellanrum. Många låter fastigheterna renoveras ungefär vart 20:e år. Det är mer regel än undantag. Har man en stor fastighet med många lägenheter, säg att man har 100 hyresgäster i sin fastighet som man äger, coh för enkeltheltens skull säger vi att alla betalar 100.000 per år i hyror för sina lägenheter, har fastighetsägaren fått in 10 miljoner på ett år.

Underhåll av fastigheterna största utgifterna

Hälften av det går åt till underhåll, såsom trappstädning, snöskottning, trädgårdsarbete, värme och vatten. Då kan fastighetägaren lägga 3 miljoner per år som ska sparas för framtida renoveringar av lägenheterna. Då har man 2 miljoner som går direkt, innan skatt, i fastighetsägarens ficka. 2 X 20 blir 40 miljoner som kan läggas på renoveringar. Med så många renoveringar kan det låta som en lite för liten summa. Till det måste man lägga en prisstegring och hyreshöjning. På 20 år, lär hyrorna ha dubblerats, minst.

Fastigheter och bostäder säkra investeringar

Meningen med denna sifferexercis är den att visa på hur fastigheter är säkra investeringar, även om de inte går att jämföra med de snabba stegringarna på börsen, som däremot på kort sikt är osäkra investeringar, dock är de på mycket lång sikt definitivt säkra investeringar. Om man då äger en bostad, fungerar bostadsmarknaden på ganska samma sätt, det vill säga en säker investering på lång sikt. Underhåller man sin egen bostad och renoverar den med jämna mellanrum kan man vara ganska säker på att man får tillbaka pengarna när man är beredd att sälja den. Dessutom har den fungerat som bostad antigen åt dig, din familj och den osm dy har hyrt ut den till (om du har gjort det).

Störst värdestegring i Stockholm

Ser man till de städer där bostadsrätterna har stigit mest ser vi att stegringen har varit som störst i Stockholm. Där har bostadsrätterna gått upp med 2,2 miljoner under de senaste 10 åren, tätt följd av Göteborg med 1,2 miljoner och överraskande nog Umeå och Jönköping på vardera drygt 1 miljon kronor på 10 år. Så, bor man i någon av dessa städer kan man på en period på 10 år räkna med en värdestegring av bostaden i vissa fall med 100-200 procent. 

Det lönar sig med en lägenhetsrenovering i Stockholm och om man bor i någon av storstäderna Göteborg, Umeå eller Jönköping. Desstutom måste här tillägggas att även i alla andra städer i hela Sverige har bostadsrätterna stigit med många 100.000 kronor på 10 år.

5 Jul 2018