Då är det dags för nya fönster

Är det dags för nya fönster? Har man gamla fönster är det mycket viktigt att byta ut dem och skaffa sig nya. Gamla fönster släpper ju genom mycket värme och blir fula med tiden. Det kostar mycket att värma upp våra bostäder. Har man då gamla fönster, så försvinner ungefär 25 procent av uppvärmningen genom fönster och dörrar. Dåliga ventiler står för en tredjedel av förlorad uppvärmning.

Varför inte skaffa PVC-fönster när du ändå ska skaffa nya? Fördelarna med PVC-fönster är bland annat att de är mer kostnadseffektiva än andra fönster. Dem behöver man inte renovera. Har du en gång skaffat dig PVC-fönster behöver du inte lägga pengar och energi på att renovera dem sedan.

PVC-fönster är väl isolerade fönster

Skaffar du PVC-fönster så får du väl isolerade fönster. Dessa PVC-fönster har låga U-värden vilket ger en bra isolering både av buller, av skadligt solsken och behåller värmen inomhus och kylan utomhus. Genom att skaffa sig nya PVC-fönster kan man dra ner på uppvärmningskostnaderna, vilket för alla villaägare är vitalt för att inte behöva slösa på uppvärmning som bara försvinner ut. PVC-fönster har 3 glas och luft mellan, vilket ger en mycket god isolering. Sedan finns det olika slags PVC-fönster som har fler viktiga egenskaper. Man kan förse fönster med ljuddämpning, med lägre U-värde om fönster ska ligga mot södersidan och man vill kunna behålla rummen svala.

Få fina PVC-fönster i olika färger

Man kan själv välja vilken färg som man önskar på fönster. De behöver inte alls se särskilt plastiga ut, utan kan ha karmar som ser ut som trä. Man kan få PVC-fönster i olika färger. Man kan få olika glas; som gör att man inte kan se in. Det är då fönster som gör det omöjligt med insyn. Man kan även få PVC-fönster som inte går sönder, och till med sådana som är skottsäkra fönster. Är det en byggnad som vill försäkra sig om att det inte går att skjuta sönder fönster, kan man alltså skaffa sig sådana. Ibland vill man ha hela fasader av glas. Då kan man inte ha glas som går sönder, utan man är tvungen att skaffa sig glas som garanterat inte går sönder.

Finns fönstertillverkning i Sverige. I Sverige finns en tradition av fönstertillverkning. Här har man varit tvungen att få en tillverkning av fönster som håller en hög kvalitet och fönster som man inte behöver renovera på en gång. Skaffar man sig PVC-fönster är det inte renovering som är viktig längre.

2 Nov 2019