Byt inte ut dina fönster – måla om dem i stället!

Den senastes sommar som vi har haft i Sverige har fört upp miljön och klimatet på dagordningen. Vi känner att det är viktigt att tala om det som händer jsut nu, framför allas våra ögon. Klimatet är inte såsom vi har vant oss vid. Egentligen spelar det ju ingen roll varför det är som det är. Men att någonting händer är ju desto säkrare. Här tror vi att alla behöver tänka mer på miljön. Vi behöver alla bli mer klimatsmarta, och det behöver vi bli med tanke på att vi bara har en planet att bo på, som vi hittills känner till. Om vi fortsätter som vi gör just i detta nu, skulle vi behöva fyra planeter till, vilket vi inte har tillgång till.

Hur kan man bli mer miljömedveten?

Vi ser att vi alla borde bli mer miljösmarta och välja allt sådant som sparar på ordens resurser. Därför har vi spjälkat upp det hela på några områden som vi alla kan bli bättre på. De är följande:

Energiåtgång

Här behöver vi bli mer smarta och använda jordens energitillgångar på ett smartare sätt. Vi bör som alal forskare säger och ahr sagt de senaste 30 åren; använda miljöbesparande energitillgångar och sluta med fossila bränslen som ger miljöfarliga avgaser som gör att växthusgaserna växer. Vi bör anvädna mer av sol-, vind- och vattenenergi.

Resor och logistik

En av de värsta sakerna är alla avgaser som förstör både människors, djurs och insekters liv. Vi kank inte längre spy ut så många farliga avsgaser längre. Det gäller att använda de bränslen som inte släpper ut bly, bensen och andra hlsofarliga gifter i naturen. Därför bör vi alla köra elbilar, åka tåg och sluta flyga och köra bilar drivna på bensin.

Sopor

Vi bör minska det fruktansvärt stora sopberget. Vi har alltför mycekt plast som inte kan tas upp avjorden och ingår inte i det kretslopp som alla naturliga tillgångar gör. Plast är konstruerat av människan och vi har ännu inte sett hur plasten skulle kunna brytas ner för att återgå till sin ursprungliga form.

Återanvända och återvinna mera

Just därför att vi inte har ännu sett någon lösning på de produker som människan har åstadkommit, bör vi återanvända mer av det material som redan finns. OCh går det inte att återanvända bör vi kunna återvinna det. Ett sätt som vi ser, är att inte bara köpa-slita- och-slänga, utan renovera och återanvända. Det gäller när det kommer till våra hem, lägenheter och allt det som vi använder när vi bygger våra bostäder. Det går att använda mer av det som vi i vanliga fall bara köper nytt och slänger, renovera och återanvända. Det gäller egentligen allt det som vi bygger våra bostäder av. Varför inte måla om det som vi har tröttnat på? är något slitet och nött kan vi ersätta jsut den biten och måla om. Läs mer här hur du kan åteanvända och renovera det som du annars har tröttnat på.

22 Aug 2018