Brandtätning - en viktig del av brandskyddet

Hur ser brandskyddet ut i ditt hem? För många så handlar det om att man har en brandvarnare och en brandsläckare i hemmet. Det är bra, men ett brandskydd handlar om så mycket mer än så. Både en brandvarnare och en brandsläckare är två exempel på någonting som kan rädda livet på dig och din familj, men det finns även andra saker som kan göra skillnad.

Brandtätning är ett ypperligt exempel på detta. Brandtätning innebär att man kan säkra en byggnad på ett helt annat sätt i händelse av en brand. Detta brukar normalt ske i samband med byggnationen, men man kan även i efterhand gå in och täta vissa delar av konstruktionen och därigenom också skaffa sig en större trygghet.

Brandtätning köper mer tid

Börjar det brinna så ser en brandtätning till att branden inte sprids mellan rummen och att material som exempelvis kablar - som löper mellan alla rum - inte gör att elden tar sig vidare. En byggnad är långt ifrån homogen sett till detta: man måste se att det finns olika zoner och att olika typer av material har bättre - eller sämre - förmåga att stå emot eld och hetta.

Genom en brandtätning kan man ta bort de svaga länkarna och få en byggnad som blir mer resistent mot elden - något som i slutändan också innebär att man kan klara av ett arbete med evakuering utan att någon sätter livet till. Varje minut räknas och genom brandtätning - gärna kombinerat med brandskyddsmålning - så köper man sig mer tid.

Professionell brandtätning - ett måste

Vilka som ska göra jobbet är en annan fråga. Viktigt är att man anlitar ett företag som specialiserat sig på brandskydd och som har vana av brandtätning. Jobbet är långt ifrån enkelt och det krävs både erfarenhet och kunskap för att klara av det.

Det är viktigt att brandtäta en byggnad - men hur man gör det är ännu viktigare. Gör man fel så är risken att man vaggas in i en falsk trygghet. Därför är den professionella hjälpen väsentlig och direkt livsavgörande.

21 Feb 2023