BIM – bygginformationsmodellering

Med hjälp av bygginformationsmodellering, BIM, går det att skapa digitala modeller som är till stor hjälp före, under och efter ett större byggprojekt.

Digitala system av olika slag har revolutionerat världen med sin tydlighet och användarvänlighet. Så är det även med BIM, eller bygginformationsmodellering. Ett slags digital modell som är som en levande ritning under ett större byggprojekt. Allt ifrån före projektet går igång, tills det pågår och fram till den dagen då en utvärdering har skett.

Med BIM är det lättare att se var man just då är i projektet och vad som kommer att ske härnäst. En ritning i realtid där det är enkelt att uppfatta ifall någon åtgärd plötsligt drar ut på tiden. Eller om något verkar ha missats, och behöver korrigeras innan projektet går vidare framåt. Och det är även lättare att kunna planera för nästa drag.

Projekt som använder BIM

De projekt som använder sig av BIM behöver inte vara speciellt avancerade för att det ska vara en nytta med investeringen. Det är helt enkelt ett system som lättare åskådliggör alla projektets delar på ett enklare sätt än om det skulle tas fram en mängd pappersritningar på möten och i arbetsgrupper.

Men med tanke på att BIM är ganska nytt så är det ändå något som oftast återfinns på de riktigt stora projekten. Som köpcentrum, flerfamiljsbostäder, sjukhus, bibliotek och dylikt. Överallt där det är många aktörer inblandade och där det annars kan vara svårt att överblicka vad som sker. Och hur det sker.

På den här hemsidan kan du läsa mer om BIM-koordinering: bimkoordinering.se

1 Sep 2023