Fönster Stockholm

Sida 3

Därför är en renovering en investering i bostaden

5 jul 2018

Den soom är intresserad av att investera sina pengar i säkra tillväxtobjekt bär titta på fastighetsmarknaden. En fastighet behöver visserligen renoveras med jämna mellanrum. Många låter fastigheterna renoveras ungefär vart 20:e år. Det är mer regel än undantag. Har man en stor fastighet med många lägenheter, säg att man har 100 hyresgäster i sin fastighet som man äger, coh för enkeltheltens skull säger vi att alla betalar 100.000 per år i hyror för sina lägenheter, har fastighetsägaren fått in 10 miljoner på ett år.

Underhåll av fastigheterna största utgifterna

Hälften av det går åt till underhåll, såsom trappstädning, snöskottning, trädgårdsarbete, värme och vatten. Då kan fastighetägaren lägga 3 miljoner per år som ska sparas för framtida renoveringar av lägenheterna. Då har man 2 miljoner som går direkt, innan skatt, i fastighetsägarens ficka. 2 X 20 blir 40 miljoner som kan läggas på renoveringar. Med så många renoveringar kan det låta som en lite för liten summa. Till det måste man lägga en prisstegring och hyreshöjning. På 20 år, lär hyrorna ha dubblerats, minst.

Fastigheter och bostäder säkra investeringar

Meningen med denna sifferexercis är den att visa på hur fastigheter är säkra investeringar, även om de inte går att jämföra med de snabba stegringarna på börsen, som däremot på kort sikt är osäkra investeringar, dock är de på mycket lång sikt definitivt säkra investeringar. Om man då äger en bostad, fungerar bostadsmarknaden på ganska samma sätt, det vill säga en säker investering på lång sikt. Underhåller man sin egen bostad och renoverar den med jämna mellanrum kan man vara ganska säker på att man får tillbaka pengarna när man är beredd att sälja den. Dessutom har den fungerat som bostad antigen åt dig, din familj och den osm dy har hyrt ut den till (om du har gjort det).

Störst värdestegring i Stockholm

Ser man till de städer där bostadsrätterna har stigit mest ser vi att stegringen har varit som störst i Stockholm. Där har bostadsrätterna gått upp med 2,2 miljoner under de senaste 10 åren, tätt följd av Göteborg med 1,2 miljoner och överraskande nog Umeå och Jönköping på vardera drygt 1 miljon kronor på 10 år. Så, bor man i någon av dessa städer kan man på en period på 10 år räkna med en värdestegring av bostaden i vissa fall med 100-200 procent. 

Det lönar sig med en lägenhetsrenovering i Stockholm och om man bor i någon av storstäderna Göteborg, Umeå eller Jönköping. Desstutom måste här tillägggas att även i alla andra städer i hela Sverige har bostadsrätterna stigit med många 100.000 kronor på 10 år.

Få hjälp med all sorts administration under bygget

29 jun 2018

Det byggs otroligt mycket i Stockholm just nu. Det beror helt enkelt på att det ahr fortsatt komma in en stor mängd människor som har valt att flytta in till Stockholm. Fortfarande är Stockhilm motorn fär mågna människor. De största företagen har sina huvudkontor här. Det är i huvudstaden som alla statliga bolag och mynidgheter har sina huvudkontor och förvaltning. Här finns samlas eliten av kultur och nöjen, liksom dem med makt.

Många vill flytta till Stockholm

Här finns den svenska finansvärldens administration. Här finns rättsstatens förvaltningar. Allt detta sammantaget utgör motorn för Sverige och fortsätter dra till sig människor. Samtidigt är det många invandrare som väljer att flytta till Stockholm mycket därför att deras landsmän och anhöriga redan bor där. Det sägs att det flyttar in en full busslast VARJE dag. Det är en väldigt ansenlig stor mängd med människor. Alla ska ha bostad och bostadsbristen har varit påtagligt stor i Stockholm.

Det byggs oms aldrig förr

Byggföretagen har bra tider. Det byggs helt enkelt som aldrig förr. Det kan de flesta byggföretag vittna om. Efterfrågan är stor. Dels är det stor efterfråga som privata byggherrar passar på att möta då det finns en hel del pengar att hämta på området. Sedan finns det politiska beslut att bygga bort bostadslösheten. Det sammantaget har gett en riktig byggboom.

Byggboom eller inte, är det lika viktigt som vanligt att husbyggena går till på rätt sätt och följer alla gängse branschregler och byggkrav på kvalitet. Det ska inte finnas byggnader som hyer en stor mängd med människor som bara rasar ihop för att någon byggherre har bestämt sig för att fuska med bygget eller med byggmaterialet. Det finns det kontrollansvariga på avrje bygge som ska se till och garantera att alla regler, lagar och förordningar följs.

Kontrollansvariga ser till att alla regler följs

Alla byggherrar måste ha kontrollansvariga som finns till på byggen och ser till att hela bygget går till på rätt sätt. För byggjobbarna kan det vara svårt att möta alla de krav som finns på dokumentation, krav på byggtekniker som ska följas. En del kan tycka att det är ett nödvändigt ont och ser på dessa kontrollansvariga som sura tölpar som sätter käppar i hjulet ör bygget. Vi kan lova att det är helt fel attityd. Det viktiga är att branschregler följs då de är garanten för att människor och djur inte ska fara illa i de hus som byggs.

Gör fler miljövänlig avloppsrensningar

11 jun 2018

När det kommer till stopp i avlopp gäller det att man tar itu med det. De flesta inom branschen för römokeri rapporterar att fler stammar blir igenproppade. Här är det några orsaker till att det är altlfler rör som blir igenproppade. Dels beror det på fler kemikalier i vattnet som ska ner i avloppet. En annan orsak är att vi använder mindre varmt vatten än förut. Här är det några saker som man kan göra för att lösa sådant som har proppat igen rören.

1. Har du en vaskrensare kan du ta den och åstadkomma ett undertryck. Det innebär att vattnet i rören åker upp och ner med undertrycket. På det sättet kan man få loss det som eventuellt proppar igen rören. 

2. Häll varmt vatten och spola rören. Detta kan vara lite vanskligt framför allt som det blir stopp i rören. Detta kan du egentligen göra först när du har rensat rören och fått loss det som täpper igen rören.

3. Rensa golvbrunn och rören manuellt. Ta loss golvbrunnen. Oftast måste man avlägsna en liten hink som kan finnas i själva golvbrunnen. Den kan vara full med hårtestar. Det är oftast det som orsakar översvämningar och stopp i avloppen. Häll i rengöringsmedel och rengör hela golvbrunnen. Duscha sedan med varmt vatten så att allt vatten kan åka ner i avloppet obehindrat.

4. Tömma under vasken. Har du en vask som är igenproppad kan du alltid ta loss en del av rören under vasken och rengöra rören med till exempel en flaskborste och rengöringsmedel. Då får du bort det som orsakar stoppet. Efter det kan du sedan spola med varmt vatten. Kom ihåg att ställa en hink under vasken så att inte vattnet svämmar över på golvet under vasken.

5. Anlita ett företag som gör en riktig stamspolning i Stockholm. Om du har provat allt detta, men inte fått ordning på vattnet som ska rinna ner i rören, bör du ta kontakt med ett företag i Stockholm som kan komma ut till huset och göra en riktig stamspolning. Då har de hett vatten som de låter rinna ner genom hela rörsystemet.

Hett vatten tar bort all smuts

I och med att det är så mycket vatten som forsar ner i stammarna får vattenmassorna bort allt det som kan ha stoppat rören. Innan de spolar stammarna går de ner med en miniatyrkamera och undersöker så att det inte är någon skada på rören. Skulle det vara så, hjälper inte en stamspolning. Det skulle bara kunna förvärra det hela. Därför går de ner med en minikamera och undersöker rören innan de stamspolar dem.

Så skyddar du dig mot inbrott

7 jun 2018

Tittar man på statistiken på anmälda bostadsinbrott i Stockholm, som av tradition upplevs som den stad som har den högsta andelen inbrott, i bostäder, står Stockholm ut, även om den generella statistiken för inbrott har legat på ganska samma nivå sedan 2006; kring 1 procent, med en ökning till 1,2 procent 2016. Där har Stockholm ökat andelen inbrott med 24 procent i fjol – jämfört med 2016. I hela länet är ökningen 25 procent. Går vi tillbaka till jämförelsen med resten av landet anmäldes 22. 600 bostadsinbrott; en ökning med 3 procent jämfört med året innan. 

Även om 1,2 procent inbrott som skedde under 2017, låter som en låg siffra, handlar det ändå om 51.000 hushåll i Sverige som råkade ut för bostadsinbrott. Då ska man tänka att bostadsinbrott är ett av de brott som är otroligt integritetskränkande och kan ge men för dem som råkar ut för det; att någon oinbjuden rotar runt bland ens saker och stjäl saker av en. Även om de materiella tingen kan ersättas, är det många av dem som kan ha affektionsvärde för dem som blir drabbade av stölderna. Det handlar inte alla gånger om de materiella tingen, det är en kränkning oavsett. Det vill ingen vara med om, därför bör man alltid se över den egna bostaden och ta reda på hur man på ett bättre sätt kan skydda den mot inbrott och skadegörelse.

Fönster

De flesta inbrott sker oftast via fönster. Det är sällan som tjuvarna får upp hela dörrar. Ett fönster kan man lätt spräcka och snabbt få in en hand och få upp hela fönstret. Därför bör man se över bostadens svagaste punkt; fönstret. De flesta tjuvar vill också ta sig in så ostärt de bara kan och inte bli avbrutna, vilket gör att har man en villa, med en insynsskyddad trädgård vill tjuvarna helst ta sig in därifrån och arbeta så ostört de bara kan och sedan försvinna. De som har blivit bestulna har ofta sett att tjuvarna antingen fått upp fönstret på baksidan av huset, eller ännu värre altandörren på baksidan av huset. Det som många värdesätter; att ha skydd för insyn har varit tjuvarnas bästa ställen att arbeta ostört. 

Garage

Om man kan ta sig in i huset via garaget blir garaget ofta det som blir mest utsatt för inbrott. Många garageportar är alltför lätta att ta sig in genom. Ibland räcker det att bara vicka på en garageport för att rucka på den och ta sig in under en smal springa. Har man sedan tagit sig in i garaget, kan tjuvarna räkna med att arbeta relativt i fred med att ta sig in genom dörren in till huset.

Dörrar

Ju mer insynsskyddad dörren in till huset är, desto lättare och längre tid har tjuvarna på sig att ta sig in via den. Främst altandörrar är utsatta dörrar, även balkongdörrar. Det kan gå väldigt snabbt för en van inbrottstjuv att med en kofot, eller på annat sätt få upp låset och ta sig in den vägen. Har tjuven lyckats ta sig in genom dörren utan yttre påverkan, kan den räkna med att även då arbeta relativt ostört.

Så skyddar du dig

Så vad kan man göra då? På vilket sätt kan man se till att slippa inbrottstjuvar? Det finns galler, som inte känns som fängelser som försvårar för tjuvarna, liksom gallerdörrar. Förutom larm så snart en tjuv bryter sig in, kan man även larma fönster och dörrar, sätta upp avskräckande kameror som styrs från din egen mobil.

När ska man inte göra det själv?

29 maj 2018

Städa kan väl alla göra, eller? En del anser inte att det behövs särskilt mycekt för att städa på egen hand. Det håller vi helt med om. Man måste inte gå någon lång utbildning för att städa. Det enda som behövs är ett par händer, mögliheten att röra sig fritt, ett par städnhandskar, en skurhink, en dammsugare, svampar och trasor och ett så miljövänligt rengöringsmedel som du bara kan hitta.

Men det är inte alltid som detta räcker för att ha en bostad som du kan bo i och ha ett fräscht inomhusklimat, fritt från damm och annat som tyvärr kan göra en sjuk. Här tänker vi på vatten- eller fuktskador som kan leda mögel och svamp inne. Det kan ge allergier och andningssvårigheter om mögelsporerna hittar in i våra andninsvägar.

Så vet du om du har drabbats av mögel- eller svamp hemma

Ibland kan vi känna att det luktar mögligt och skarpt av fukt. Det luktar jord och fuktig källare, men det är inte alla gånger som vi känner av den lukten. Ibland kan man ha vant sig vid en lukt hemma, som göra att man inte längre känner vad det är som luktar hemma. Ofta kan man känna den lukten om man har vistats hemifrån ett bra tag och sedan kommer hem, eller om man har en tröja, som plötsligt luktar unket och som har legat framme i huset. Då kan man misstänka att man har ett mögelangrepp hemma.

Tyvärr är det inte alltid heller som mögel luktar unket. Det kan vara i fall där miljön har varit gynnasam för mögelsporerna och de inte avger någon lukt. Det är endast i fall de får en förändrad livsmiljö och blir "stressade" som de kan avge en unken lukt. Vissa människor kan få huvudvärk och utveckla allergier, vilket kan vara tecken på att det finns mögel i huset, men behöver itne alltdi vara det. Är man osäker för man ta kontakt med en saneringsfirma som kan komma och besiktiga huset och som kan fastställa ifall huset är angripet eller inte.

Förebygg så att inte huset drabbas

Innan man har kommit så långt, kan man göra en hel del för att förebygga problem. En av de viktigaste saker man kan göra är att se till att fukten inte får fäste i ett hus. Det finns några åtgärder man kan göra för att undvika det som vi listar här.

1. Avleda regnvatten och annan nederbörd från huset

Det första och minsta man kan göra är att se över de häng- och takrännor man har. Se till att de är rensade och leder vatten från huset, bort från tak och fasad. Se till att de är hela, om inte, ersätt dem med nya. Det är en billig åtgärd som kan göra stor nytta för ditt hus.

2. Se till att marken leder vatten från huset, inte till huset

Gå ut på tomten och titta kritiskt på den. Hur står huset beläget på tomten? Om du kan, gräv runt huset så att vatten som rinner ner från skog och höjder, inte samlas i och kring huset.

3. Se över sina ventiler och byta till mer effektiva sådana

Detta är ett viktigt steg mot en bättre inomhusluft. Se över dina ventiler, har du inte FTX-ventiler, skaffa nya sådana. Det är värt pengarna.

Kan fönster av plast vara en bättre lösning för dig?

13 apr 2018

Fönster fyller en stor funktion på ett hus. Detta både rent funktionellt och rent estetiskt. Hur skulle en villa se ut om inga fönster fanns? Det som många inte tänker på är dock att fönster dels isolerar sämre än vad en fasad gör och att de dels också tar emot mer stryk – kännbart sådant.

Vind, snö, regn och sol – allt sliter på dina fönster och det innebär att du dels måste hålla koll på hur de ser ut, att du dels måste utföra ett ganska regelbundet underhåll och att du dels också måste vara beredd på att dina fönster kan komma att påverka din energi- och uppvärmningskostnad negativt.

Börjar de bli otäta så kommer kall luft att strömma in i huset och du kommer att känna av kyla inomhus. Detta gör att du höjer värmen, men all den varma luften kommer att åka ut samma väg som den kalla kommer in – genom dina fönster. Du eldar, på det stora hela, för kråkorna och dina uppvärmningskostnader kommer att stiga rejält.

Fönster är där värmen försvinner

Fönster är, näst efter taket, den stora anledningen till att en energi- och uppvärmningskostnad plötsligt börjar stiga. Lyckligtvis så finns det alternativ: Vi kan säga att du äger en villa i Stockholm och att du märker att dina fönster ligger bakom en energiförlust. Det första du ska göra är att undersöka huruvida dessa fönster går att renovera. I många fall är detta möjligt och det kommer att innebära att du, till en bråkdel av priset, får i stort sett nya fönster. Man fixar alla bågar, man målar, man sätter ny tätning och man kan förvandla rutorna till energiglas (som isolerar betydligt bättre).

Fungerar inte en renovering av dina fönster?

En fönsterrenovering är ofta att föredra – men ibland så är en sådan inte möjlig. Fönster har en viss livslängd och det innebär att de kan bli så pass slitna och skadade att ett byte måste ske. Här får du vara beredd på att det kostar lite mer. Men, det finns två stycken sätt som kan ge dig ett bättre pris och vi tänkte rada upp dessa här nedan:

  • Rot-avdraget

Genom att använda rot-avdraget kan du dra av 30% av arbetskostnaden för ditt fönsterbyte. Det företag du anlitar (du bör låta proffs sköta jobbet) i Stockholm Kan alltås byta dina fönster till en väldigt generös skatterabatt. Tänk dock på att kolla upp detta innan. Du kan logga in på Skatteverkets hemsida och få svar direkt. Den stora kostnaden kommer inte att ligga på arbetet – den kommer att ligga på material; alltså på dina nya fönster.

  • PVC-fönster

Trä passar alltid mot trä – någon annan lösning finns inte. Tyvärr resonerar många så gällande sian fönster. har du en träfasad på ditt hus i Stockholm så kommer du att välja träfönster. Det behöver du dock inte göra. Dagens plastfönster (PVC) efterliknar trä och smälter väldigt bra in mot en träfasad. Det märks inte lika tydligt att det handlar om plast som det gjorde förr. PVC-fönster har två klara fördelar: dels så är de mycket billigare och dels så kräver de inget underhåll. Livslängden är också en sak som talar för denna lösning. Vi skulle definitivt rekommendera detta alternativ. Se till att åtminstone överväga det om du står inför att byta fönster. Läs mer om hur du kan byta fönster i Stockholm på: sveafonster.se.

Spara energi med rätta fönster

30 mar 2018

Visste du att vi slösar mycket energi med vanlig isolering? Ett normalt byggt hus, av lite äldre modell, förlorar en hel det värme, såvida man inte tilläggsisolerar huset. Även om man har byggt ordentligt från början, sätter sig ett hus med åren och väggar och golv förflyttas en aning. På så sätt att det som från början var isolerat, med tiden blir allt mindre tätt. Via golv och källare förlorar vi vanligtvis cirka 15 procent. Via dåligt isolerade väggar förlorar vi även där cirka 15 procent av inomhusvärmen. Via taket kan vi förlora 15 procent och via ventilationen (vilket ju är själva meningen med en sådan) kan man förlora så mycket cirka 30 procent av värmen. På samma sätt kan man förlora 25 procent av värmen, genom dåligt isolerade fönster och dörrar .

Välj bättre ventilering som hindrar vämen försvinna

Man kan antingen endast beklaga att det är så illa med isoleringen i ett äldre hus, eller ta tag i problemet och byta ut ventilationen. Man kan välja till exempel FTX-ventiler som tar tillvara värmen samtidigt som ventileringen blir bättre. Du får mer syre utifrån, men behåller värmen inomhus. 

Bygg bättre isolering av väggar och golv

Man kan även isolera golv och väggar, vilket kan bli en dyr historia, beroende på var på golvet och i väggar som du förlorar värmen. I värsta fall kan du bli tvungen att bygga ny fasad och täta huset på så sätt och kanske även bygga ett lager med golv för att isolera golv bättre. I källaren kanske du vill ha en svalare inomhusvärme, om du förvarar rotfrukter och annan mat där.

Isolera med bättre dörrar och fönster

Man kan även isolera dörrar genom att installera andra dörrar som är bättre och mer isolerade dörrar, eller så installerar du en extra dörr där värmen går ut. Man kan även installera ett tredje glas i de fönster som du har för att få mer isolerade fönster, eller så installerar du nya tre-glas-fönster med ädelgas mellan rutorna för att isolera fönstren bättre.

Bättre fönster isolerar mer

Om du väljer att byta fönster till fönster med bättre isolering och som är tillverkade just för att behålla värmen inomhus mer, får du fönster med både bätre isolering, större säkerhet och finare utseende. Du får garanti på fönster, det vill säga, händer det något med fönstren under alla de år som garantin gäller får du service på dem. Du kan få dem färdigmonterade i ditt hus om du så önskar. Att byta fönster är inte lätt, om det inte är så att du själv är hantverkare och vet hur man ska göra, så klart.

Detta är er BRF:s ansvarsområden

9 mar 2018

Här går vi igenom några saker som en bostadsrättsförening bör hålla koll på. Bor man i en bostadsrättsförening, bor man tillsammans med flera hundra andra som alla tillhör samma ekonomiska förening. Tillsammans har föreningen det ekonomiska ansvaret för lite olika saker som de enskilda medlemmarna inte ska behöva stå för utan som tas ur den gemensamma ekonomin. Här går vi igenom några av föreningens ansvar då det kommer till den gemensamma fastigheten. Det som är bra med bostadsrättsföreningen är den att man som medlem kan välja hur mycket man vill engagera sig – eller inte. Det är ingen dum sak att engagera sig, det är mycket man lär sig, både om förvaltning och ekonomi, plus att du som medlem har möjlighet att påverka besluten, om du lyckas få med de andra i styrelsen på dina förslag.

Utemiljön

När det kommer till utemiljön finns det många saker som ni gemensamt kan påverka och ändra. Det gäller framför allt om ni vill välja att bygga parkeringar för medlemmarna på den mark som ni som förening äger. Eller vill ni hellre satsa på att utforma marken för umgänge? Ni kanske vill anlägga en fin trädgård och bord och stolar så att alla som vill kan umgås utomhus? Man kan välja att anlägga en gemensam pool, till de flesta barnfamiljers förtjusning. Detta är sådant som du kan vara med och påverkar om.

Fasaden

Fasaden, ska den renoveras? Bör nu måla om? Vill ni lägga en ny fasad med nya material? Tycker du att den gamla fasaden är trist och tråkig och inte längre är attraktiv. Då kan ni välja en firma som kan renovera fasaden och måla om eller lägga nytt material på den. En nyrenoverad fasad gör otroligt mycket för intrycket och höjer statusen på fastigheten.

Taket

Taket är bland det allra viktigaste att underhålla. Ingen vill ha fuktfläckar under taket. Bara tanken på det, kan kosta flera miljoner om det skulle hända. Riskerar ni fukt i fastigheten kan ni behöva renovera det mesta kring fukten. Då är det bättre att förekomma fuktproblemen och underhålla taket regelbundet.

Fönster

Fönster är en annan sak, liksom fasaden som höjer värdet på fastigheten avsevärt. Har ni en gammal fastighet, byggd kring förrförra sekelskiftet (1800 till 1900-talet) då har ni en grannlaga uppgift att hitta nya fönster i gammal stil. Då kan ni vilja ha fönster med moderna lösningar men ändå med fönsterkarmar som går ihop med resten av huset. Det kan vara väldigt svårt och bor ni dessutom i ett så pass gammalt hus, kommer ni inte att få välja fönster eftersom det med största sannolikhet är K-märkt. Då kommer ni att behöva renovera de fönster ni har i stället för att köpa nya.

Då kommer ni att behöva få tag i en fönsterfirma som kan renovera dem varsamt och på ett sätt som ger dem längre hållbarhet.

Säkra din bostad med rätt fönster

2 mar 2018

Bor man i ett villaområde, vet man som storstadsbo att det alltid är förenligt med en viss inbrottsrisk att bo i villa. 90 procent av inbrotten sker i villor, att bo i lägenhet ger en ett visst skydd, även om det inte är helt riskfritt. Så bor man i villa, vill man gör det man kan för att skydda sig mot inbrott.

Inbrott i ens hem upplevs av många som mycket obehagligt. Det är en kränkning av den egna integriteten att någon annan har grävt och rotat bland ens tillhörigheter. Många gånger har tjuvarna slagit sönder saker i sitt letande efter juveler och dyrgripar. Att veta att någon annan har rotat runt och tagit de saker som man själv värderar högt är absolut inget som någon vill vara med om. Inom detta område finns det en hel del som kan göras. Alla svaga punkter i ett hem är möjligheter för en inbrottstjuv. Svaga punkter är ju alla dörrar och fönster. Och svagast av de båda är fönster. Så varför inte fokusera på att byta till säkra fönster om man vill undvika inbrott?

Skaffa säkra fönster

Enligt Brottsförebyggande rådet vet de att antalet inbrott är som störst under november månad, tätt följt av oktober och december. Lägenhetsinbrotten följer inte alls detta mönster. Under 2017 anmäldes det under januari till juni så många som 1478 villainbrott i Stockholm län, vilket är 428 fler villainbrott än året innan (2016) under samma period. Den största ökningen skedde i Norrbotten med hela 147 procent, Västerbotten med 106 procent, i hela Sverige 1 procent. Med bakgrund av dessa siffror kan man lugnt påstå att det är viktigt att se över sina fönster och skaffa säkrare sådana. Skaffar man fönster i det nya materialet med plast, är de mycket svårare att spräcka, än traditionella glasfönster. Kan tjuven inte spräcka fönstren, försöker han eller hon bryta upp låset på fönstret. Därför bör man fokusera både på material och säkrare lås på fönster.

Skaffa larm

Ett annat sätt att säkra sin bostad är att skaffa larm som väcker både de som bor i villan och grannar. Det är däremot svårt att ha på ett larm när man själv sover i huset, man går natten och rör sig och då kan man själv utlösa larmet i misstag. Är man bortrest, och grannarna också är bortresta, då hjälper inte larmet om inte larmet går till ett larmbolag. Går larmet till ett larm, är det viktigt att företaget är på plats, dock är de inte på plats förrän efter cirka tio minuter. Under den tiden hinner tjuvarna sannolikt sno saker och sticka därifrån innan säkerhetsföretagets personal är på plats.

Så sammanfattningsvis är det bästa skyddet, dörrar och fönster som är mycket svåra att forcera. Har man det, tar det långt tid för tjuven att ta sig in, och under den tiden riskerar han, eller hon att upptäckas, vilket är bra för dig som äger villan, eller lägenheten. Läs mer om att byta till säkra fönster på: http://www.bytafönster.net.

Tecken på att du bör byta fönster

21 feb 2018

Som med det mesta andra i huset behöver du byta fönster med vissa mellanrum. När något behöver bytas, nästan vad det än är, märker du det till exempel genom förslitningar eller att skillnaden mot dess forna skick är väldigt, väldigt stor. När det kommer just till fönster finns det flera saker man kan hålla utkik efter. Byta fönster gör man inte bara av estetiska skäl – utan även av ekonomiska sådana. Förutom att ett bra fönsterbyte kan höja husets värde, kan det också minska dina driftskostnader. Läs mer nedan.

Det finns repor eller andra skador

Det här är ett tecken som är lätt att se. Om det finns stora repor eller skador på fönstret kan det vara dags att byta det. Det är dock inte alla skador som faktiskt kräver ett regelrätt byte för att ordnas. Är skadorna små går det ibland att reparera, och om det är karmar eller annat som är trasigt (utöver själva skivan, alltså), kan en fönsterrenovering räcka långt. När det gäller just synbara skador på själva glasrutan är det dock nästan alltid ett byte som förordas.

Andra symptom att hålla utkik efter är:

  • Blir de immiga?
  • Drar de?
  • Vägrar de vara öppna?

Oförklarliga och ökade energikostnader

Det finns många anledningar till att driftskostnaderna kan öka. Något som inte är alltför ovanligt är att dåliga fönster står och drar, vilket medför att värmesystemet får jobba hårdare för att hålla en behaglig temperatur inne i huset. Om så sker kommer det givetvis att krävas mer energi, vilket kommer att märkas på dina räkningar.

Att byta fönster må innebära en ganska hög utgift, men det kan snarare vara att se som en investering. Om du går från fönster som drar till nya täta fönster, kommer du att kunna spara in pengarna på lång sikt. Hur mycket du kan spara beror givetvis på hur mycket dina nuvarande fönster drar, men det kan potentiellt bli betydande summor. Ett stort plus är att ett fönsterbyte dessutom höjer värdet på huset.

Vad kostar det att byta fönster?

Att ge ett rakt svar på den här frågan är givetvis svårt, om inte omöjligt. Det finns många faktorer som spelar in, bland annat hur stora dina fönster är, vilken firma du anlitar och hur många fönster det handlar om. Generellt brukar man säga att det kan kosta allt mellan 700 – 3 500 kronor att köpa ett nytt ett klassiskt tvåglasfönster och 2 000 – 5 000 för ett treglasfönster. För ett takfönster kan det kosta upp till 10 000 kronor, och sällan lägre än 3 000 kronor. Lägg därutöver till arbetskostnaderna, som brukar ligga mellan 400 – 700 kronor i timmen.

Glöm ej att rot-avdraget innefattar fönsterbyten, vilket reducerar kostnaderna en hel del. Det gäller då att du äger bostaden som arbetet utförs i och att du är över 18 år gammal. Vidare ska du ha betalat in tillräckligt mycket skatt för att avdraget ska kunna kvitteras mot detta. Bra att känna till är att rot-avdraget inte får användas av företag.

Behöver du byta fönster?

14 feb 2018

Många som bor i gamla, eller lite äldre hus, vill ofta byta ut sina gamla fönster. Att byta till nya fönster gör mycket för att förnya fasaden. Det lyfter hela huset bara man byter ut fönster. Här finns många nya fönster att välja mellan, och vi tar upp de viktigaste;

Plastfönster

1. Plastfönster. Billigast är plastfönster. Det kanske inte låter så roligt med plastfönster, men det är inte så tokigt som det låter. Fönster gjorda i plast håller längre än andra fönster. Det är även miljövänligt att välja plastfönster. Jo, så är det. Numera gör man plastfönster av återvunnet material. Så dina gamla, pantade flaskor kan bli plastfönster, bra eller hur? Tillverkningen av plstfönster görs också med så stor hänsyn man kan mot miljön.

Underhållsfria fönster

2. Underhållsfria fönster. Här kan man välja lite olika fönster. Dels är plastfönster så gott som underhållsfria. Plast förstörs inte på samma sätt som andra fönster. Dessutom tillverkas de i ett stycke med fönsterbågen, och de blir täta på så sätt. Man kan även välja fönster som gjuts i ett enda stycke, med en yttre sida (fönstren är gjorda av glas) som tillverkas i aluminium. Aluminium har den otroliga förmågan att inte rosta. Den ruttnar heller inte av fukt eller av tidens tand. Fönster som har en yttersida av aluminium har en innersida gjort i trä. På så sätt får man ändå känslan av träfönster som man kanske är van vid.

Isolerade fönster

3. Isolerade fönster. Byter man fönster, bör man samtidigt byta till mer isolerande fönster. Då gör man så att man väljer tre-glas-fönster. Med tre-glas-fönsterfår du bästa tänkbara isoleringen. Att isolera sina fönster ger dig många vinningar. Har du ett äldre hus, kan du ha det lite smått dragigt. Att isolera fönster är bland det lättaste du kan göra. Att isolera hela huset är en lång process och ganska så kostsamt. Att isolera fönster är därför mindre kostsamt och en enklare åtgärd.

Anlita glasmästare

Vilka fönster du än väljer, är det viktigt att få de nya fönstren installerade av en hantverkare, som samtidigt ser över hur fönsterkarmar och bågar ser ut. Även om fönstren är nya, kanske karmarna behöver förnyas, eller bytas ut. Är det så att du vill behålla de gamla karmarna kan man renovera dem så de håller några år längre. Har de någon del som är trasig kan en riktig hantverkare byta ut just den trasiga delen och lägga in nytt material.

Bort med trista persienner!

7 feb 2018

Det är fantastiskt med de nya fönster som finns på marknaden numera. Du kan välja mellan vridfönster, som svänger i 360 grader – nästan, du kan välja mellan klassiska träfönster och aluminiumfönster – och plastfönster. Vilket du än väljer har våra fönster blivit allt viktigare när vi inreder våra hem. 

Persienner som isolerar fönster

Den senaste inredningstrenden är den att hänga stora, och framför allt långa och tunga gardiner i våra fönster. Ofta kombinerar vi dem med persienner och när det kommer till persienner finns det många olika material att välja mellan. De flesta som tänker på persienner tänker på de trista fönstren som fanns i 1950-, 60- och 1970-talet. Då hängde det ljusgrå persienner i mellanfönstret. Dem fick man dras med oavsett om man gillade dem eller inte. När det kommer till att isolera fönster, både mot kylan utifrån på vintrarna och mot den stekande solen på somrarna, är persienner fortfarande bäst. Det kanske är därför de är så långlivade? De kommer idag i olika utföranden. De behöver ju inte hänga i mellanfönstret längre. Många låter sina persienner hänga fritt, eller installerar dem i en skena i fönstret. Det tillåter dem att hänga i mitten, upptill eller nertill. Ibland är det ju i mitten av fönstret som vi vill ha mest skydd mot insyn, upptill är det ändå ingen som ser. Här kan du välja på antingen persienner i tyg, trä eller kombinerade trä med alumminium vilekt gör dem lättare att dra upp eller ner. 

Välj färg och mönster på persienner

Persiennerna numera kommer i alla olika färger och mönster. Därför har du större möjlighet att låta dem bli en snygg detalj i din inredningsstil. Man kan även få persienner som är perforerade i olika mönster som åstadkommer fina mönster inne i rummet när solen lyser in. Sedan kanske man vill byta ut dem allt efter tycke och smak då är det lätt att installera nya. Det snyggaste är att kombinera snygga persienner med snygga gardiner som går i samma nyans. Sedan behöver man inget annat i fönstren är bara gardiner och persienner. En del föredrar jalusier, men de är inte lika praktiska som persienner som man kan dra upp eller ner vartefter man önskar skydd för fönstren. Jalusierna måste man själv rulla ned eller upp när du vill justera ljusinsläppet eller mörka i rummet.

Persienner isolerar fönster bäst

Inget annat isolerar fönstren så bra som persiennerna. De skyddar både mot skadliga UV-strålar på somrarna och mot kylan vintertid. Det har blivit alltmer aktuellt att skydda våra hem både från den blekning som solen åstadkommer och för att få en bättre inomhusluft. På somrarna vill man helst inte bli stekt av solen när den står på i somrarna. Luften blir dålig att andas och vi blir dåsiga. Framför allt på jobbet är det viktigt med en bra luft inomhus.

Dags för en fönsterrenovering i er BRF?

24 jan 2018

Det finns några investeringar som kan bli tunga att bära för en BRf, men som handlar om nödvändiga sådana då alternativet – att inte göra dem – kommer att påverka medlemmarnas livssituation till det sämre. En typisk sådan investering handlar om fönster och vi tänkte titta lite närmare på hur man kan tänka gällande sådana. 

Är det så att de fönster som sitter på fastigheterna är dragiga och inte längre håller kylan ute (och värmen inne) så måste man göra någonting. Det givna valet är att man byter alla fönster och investerar i nya. Något som kostar ganska mycket pengar och som tar ganska lång tid. 

Nya fönster tvingar till nytt ventilationssystem

Dessutom så kan ett fönsterbyte vara fel väg att gå sett till att det kan tvinga fram andra investeringar. Om vi säger att du bor i en äldre fastighet i Stockholm där fönstren är utslitna så kan ett byte göra så att ventilationen försämras kraftigt. 

Äldre hus har ofta självdrag genom fönstren och sätter man in nya sådana – ja, då måste också ett nytt system för ventilation köpas in och monteras; något som innebär väldiga kostnader. I många fall så är därför ett annat alternativ mer gångbart; ett alternativ som stavas fönsterrenovering och vi ska titta lite närmare på fördelarna med en sådan. 

Fönsterrenovering i Stockholm har många fördelar

En fönsterrenovering innebär att man ser över de gamla fönstren och renoverar dessa från grunden. Varje fönster reparerar var för sig och tas till en verkstad där kunnig personal fräschar upp allt från beslag till rutor. Vi tänkte titta på några fördelar som finns i att genomföra en fönsterrenovering snarare än ett renodlat fönsterbyte. Fortsätt läsa om varsam fönsterrenovering i Stockholm på: fönsterrenoveringstockholm.com.

 

  • En fönsterrenovering är billigare. Den stora fördelen är att en fönsterrenovering kostar en bråkdel av vad ett fönsterbyte gör. Detta kan vara en väldigt bra anledning då exempelvis hyran inte behöver höjas så mycket. Men, man ska även veta att det i vissa fall krävs ett byte - man kan inte renovera hur många gånger som helst.
  • Korrigeringar kan göras. Ni kan öka ventilationen genom att företaget monterar exempelvis spaltventiler på varje fönster. Detta ger en bättre inomhusmiljö i varje lägenhet.
  • Bättre isolering. Äldre fönster byts ut mot energiglas och detta är något som ger bättre isolering och således lägre energikostnader. Kall luft stannar utomhus och varm luft stannar kvar inne. Dåliga fönster är en stor minuspost sett till energi och uppvärmning för många BRF:er i Stockholm - en fönsterrenovering kan löna sig även sett till detta.

Vi ska dock tillägga att valet av företag måste tas i beaktning. Det skiljer väldigt mycket i kvalitet och många BRF:er där en fönsterrenovering skett har tvingats göra om projektet bara efter något år. Se till att ta in fler offerter och se till att få referenser till tidigare jobb hos exempelvis BRF:er som liknar er. Ibland så kan det löna sig att betala några kronor mer för ett jobb av högre kvalitet. Billigast kan bli dyrast vid en fönsterrenovering – den ska vara hållbar och klara av flertalet år. 

Hitta en bra målare i Stockholm

15 dec 2017

Att hitta en bra målare i Stockholm är inte svårt. Stockholm har en rik hantverkartradition och måleriyrket har gått i arv här i generationer. Stockholms målare besitter stor kunskap om målarhantverket och stans byggnadskultur och vad för sorts färger och nyanser som gett Stockholm sin skönhet.

Med det sagt finns det förstås i en storstad som Stockholm även mindre seriösa aktörer som slarvar med jobbet och saltar fakturorna. Det kan kännas obehagligt att bli lurad av en hantverkare som först verkat förtroendeingivande och trevlig och sedan gör ett dåligt jobb och försvinner. Det ska dock sägas att denna kategori hantverkare är försvinnande liten och att de inte blir långvariga i branschen. Har man oturen att råka ut för en oseriös hantverkare som man anser har lurat en eller gjort ett undermåligt arbete bör man vända sig till allmänna reklamationsnämnden, ARN, med sitt ärende. Läs mer på deras hemsida om hur man går tillväga.

Sök och kolla upp

Det finns både större och mindre målarfirmor som antingen tar sig an alla typer av jobb eller som har specialiserat sig in om några områden, som fönster- eller takmålning till exempel. Både efterfrågan och tillgången på målare är stor, men som kund behöver man sällan vänta mer än en eller ett par veckor på att få ett måleriarbete utfört. Men såklart är det alltid bra att vara ute i god tid.

Det första man bör göra när man vill hitta en bra målare i Stockholm är såklart att söka på nätet. En sökning på målare i Stockholm ger dig direkt namnet på en lång rad firmor som är etablerade på marknaden, men man behöver inte sluta leta där. Att gå in på en jämförelsesajt som reco.se ger dig tillgång till tips och rekommendationer från tidigare kunder och där kan man lätt se vilka företag som generellt gör bra ifrån sig. Några enstaka dåliga omdömen finns dock alltid och behöver i sig inte betyda att firman är oseriös. I många fall kan det handla om bristande kommunikation mellan kund och hantverkare som lika gärna kan bero på kunden. En firma med ett snittbetyg på över fyra kan du alltid vända dig till med vissheten att du har med en bra målare att göra.

Offerter

Begär alltid in offerter från flera olika målare och jämför dem. Försäkra dig om att moms är inräknat (vilket det alltid ska vara) samt be att få se vad kostnaden med och utan ROT skulle bli. Ju mer noggrann du är med vad du vill ha hjälp med, desto lättare blir det för målaren att skriva en offert som stämmer med slutresultatet.

En bra firma garanterar att priset på offerten är slutpriset på jobbet, det ska inte förekomma dolda kostnader som dyker upp först på slutfakturan Om kostnader för resor och annat ska räknas in behöver det också stå på offerten. Dubbelkolla posterna med hantverkaren för att se att du har förstått allt rätt.

Hitta rätt

Vilken målare man i slutändan väljer beror till stor del på hur man kommer överens och vem som har bäst pris. Erbjuder någon målare ett pris som är mycket lägre än konkurrenterna kan det dock vara bra att tänka ett extra varv och kolla upp målaren lite extra. Ett väldigt lågt pris kan vara ett tecken på en oseriös hantverkare men det behöver inte vara det.

När du valt en bra målare och skriver ni kontrakt där alla detaljer om arbetet finns med, även tidsåtgången. Kolla också att målaren lämnar garanti på arbetet, något som de flesta proffshantverkare gör. Luta dig sedan tillbaka och njut av känslan att få ett professionellt hantverk utfört.

Hur blir jag glasmästare i Stockholm?

15 okt 2017

Om man har bestämt sig för att bli glasmästare så ska man veta att det är ett relativt fritt yrke fyllt med spännande utmaningar som man har framför sig. Stora jobb som exempelvis byten av alla fönster i ett stort lägenhetsområde kan varvas med byte av ett skyltfönster eller att få laga en lampa. Man lär sig det mesta som glasmästare även om det kan skilja sig lite vart i landet man sedan väljer att arbeta.

I Stockholm kan en glasmästare i större grad få arbeta med sådana stora projekt som att byta alla fönster i ett område – detta därför att man bygger mer bostäder i Stockholm och att det även slits på saker som fönster på ett helt annat sätt än vad det kanske gör i exempelvis Sveg. Själva utbildningen innebär dock att man lär sig alla delar av yrket och i utbildningen blandas praktik med teori och har ofta en del där man under en period jobbar på en firma för att få känna på yrket och se om det passar. Du kan alltså som student förlägga din praktik hos en glasmästare i Stockholm och därigenom se efter om det är något för dig eller om du hellre vill jobba med något annat.

Glasmästare är nämligen inte för alla och man måste vara disciplinerad, ha tålamod och vara effektiv – detta då det som sagt varvas stora jobb med mindre. Men känner man att man passar – att glasmästare är något man vill bli – ja, då är det egentligen bara att söka den skola som ligger bäst till hands och hoppas att man kommer in. Bor man i Stockholm så kan man kanske välja en skola i närheten och detsamma om man bor någonstans i Norrland, det behövs skickliga glasmästare överallt och därför finns det även utbildningar över hela landet.

Kan jag bli glasmästare i Stockholm genom lärlingsutbildning?

Man kan även prova på yrket som lärling och detta innebär då att man går bredvid en ordinarie glasmästare och utför olika jobb med stigande svårighetsgrad där även vissa teoretiska kunskaper testas i form av ett slutprov. Denna form av utbildning har visat sig vara populär främst i större städer som Stockholm där ungdomar i allt större grad drabbas av skoltrötthet på grund av för stora skolor och klasser.

I Stockholm har alltså lärlingsjobb blivit ett väldigt bra alternativ som ger ungdomar dels självförtroende och dels en yrkesskicklighet som verkligen kommer att behövas i framtiden – detta oavsett om det, som i detta fall, handlar om en blivande glasmästare i Stockholm eller om en snickare. Lärlingsjobb är en perfekt skola som ger alla chansen att prova på och känna hur deras drömyrke kan vara – akademiska kunskaper ska naturligtvis vara viktiga, men definitivt inte avgörande då det handlar om yrkesval. Alla människor är olika och därför ska man även se till att de som är tekniskt lagda och duktiga på att arbeta med händerna ska kunna bli exempelvis en glasmästare i Stockholm om det nu är detta som de verkligen vill.

Om du vill läsa mer om just Glasmästare i Stockholm kan du klicka dig vidare här.

 

← Äldre inlägg