Fönster Stockholm

Sida 2

Boka in en radonmätning i ditt hus

11 jul 2017

Oavsett vart i Sverige du bor så kan det finnas en risk att ditt hus har för höga halter av radon och överstiger den rekommenderade värdet om 200 BQ/meter3. Detta speciellt om ditt hus ligger i ett tidigare drabbat område eller om det är byggt av blåbetong – är det fallet så bör du nästan per omgående säkerställa att ditt hus inte är drabbat.

Varför? Jo, av den anledningen att det inte är hälsosamt att bo i ett hus med för höga halter av radon och att just detta ämne – näst efter cigaretter och tobaksrök – är den vanligaste orsaken till lungcancer. Märk väl här; det handlar inte om något aggressivt händelseförlopp och det handlar om flertalet år innan du löper risk att drabbas – vi ska inte skrämmas för mycket.

Men; att det finns en risk är illa nog och då denna risk dessutom är ganska stor sett till hur många hus i Sverige som uppskattas ha för höga halter av radon i sig så bör frågan ats på allvar. Några siffror som bevis på detta: I Sverige räknas 400.000 hus har för höga radonhalter inomhus, av dessa har man hittills lyckats upptäcka och lokalisera 40.000 och arbetet med att åtgärda dessa har sträckt sig till 25.000 stycken.

Kort sagt och baserat på dessa siffror samt riskerna: boka in en radonmätning i ditt hus. En radonmätning kostar inte så mycket att göra och den kräver ingenting av dig som husägare – allt du behöver göra är att stå ut med att ha några mindre dosor (mätredskapen) placerade på valda platser och detta under en tid om minst två månader.Kort sagt; för en billig kostnad och för minimal ansträngning kan du göra ditt hus tryggare och därför rekommenderas en radonmätning.

En radonmätning tar tid att genomföra

Det viktiga är tiden för en radonmätning; för att få ett så exakt resultat som möjligt så är de två månader vi nämnde ovan nödvändiga och dessa ska dessutom ske under den så kallade eldningssäsongen – mellan 1.a oktober och den 30:e april. Det går att göra en snabbare radonmätning och det är möjligt att – vid exempelvis husköp – snabba på processen.

Här får man dock räkna med ett sämre resultat som mer ska fungera som en indikator än som en absolut sanning kring hur höga halter av radon som verkligen finns. Dessa kan nämligen förändras med kort varsel och påverkas i allra högsta grad av rådande väder och vilken årstid en radonmätning äger rum. Därför är således längden viktig.

Framtiden för glasmästare

11 jul 2017

Enligt arbetsförmedlingen kommer glasmästare att gå en ljus framtid till mötes. I alla fall de närmsta åren – 10 år fram räknar man med att behovet av glasmästare kommer att minska något.

Anledningen till den minskande efterfrågan på glasmästare är rationaliseringar av fönsterbytena. Trots den här effektiviseringen behövs det dock fler glasmästare just nu. Även om det blir lättare och mer effektivt vid fönsterbyten, är det ändå ett faktum att det utbildas alldeles för få glasmästare.

För tillfället finns det heller inga tecken på att den här trenden kommer att brytas. Sammantaget finns det alltså goda möjligheter till jobb för de som väljer att utbilda sig inom yrket.

I dagsläget och ett år framåt

Den ökade befolkningstillväxten som sker i Sverige leder till förbättrade förutsättningar för många olika yrkesgrupper. Då befolkningen växer så snabbt, växer även antalet bostadshus snabbt i landet. Det är inte bara bostadshus som byggs – även andra anläggningar byggs i en hög fart.

Det närmsta året bedömer arbetsförmedlingen att glasmästare, landet runt, kommer att uppleva en minskad konkurrens om jobben.

En positivt bidragande faktor, i alla fall på kort sikt, är att det den närmsta tiden kommer att behövas glasmästare till byten av mer energisnåla fönster. Energibesparingar sker dock ständigt och man kan även anta att det här är en positivt bidragande faktor även i framtiden för Sveriges glasmästare.

Det här, i kombination med ROT-avdraget, gör att efterfrågan beräknas vara fortsatt stark. Fönsterbytena beräknas i hög grad vara av hus bygga under 60- och 70-talet.

Utvecklingen i helhet ser bra ut för hela byggsektorn, varav glasmästare anses ingå i. En annan positiv utveckling för glasmästarna är rådande inrednings- och arkitekturtrender. Stora glasdelar på fasader är något som bara fler och fler önskar ha på kommersiella fastigheter.

Utöver den här utvecklingen är det även bilglas som ska bytas. Hur mycket bilglas som behöver bytas beror i allmänhet på hur väl vägarna underhålls och sandas.

Arbetskraften

Enligt arbetsförmedlingen kommer storleken på arbetskraften vara ungefär densamma den närmsta framtiden. Rent yrkesmässigt är glasmästare en liten yrkesgrupp. De allra flesta som arbetar som glasmästare har en gymnasieutbildning bakom sig. Andra har förtjänat sin yrkestitel genom att ha genomfört en lärlingsutbildning.

Fortfarande utbildas det dock för få för att täcka de behov som finns på arbetsmarknaden. Detta beror inte bara på en positiv utveckling vad gäller efterfrågan – även de nuvarande som strax går i pension behöver yngre och kompetenta ersättare.  

Korrekt plattsättning vid våtrum

11 jul 2017

Först tänkte vi börja med några siffror: i Sverige räknar man med att det årligen sker 100.000 vattenskador och att kostnaden för att korrigera dessa uppgår till hisnande 6 miljarder. Inte sällan så handlar det om rent slarv och där privatpersoner på egen hand genomfört renoveringar som i slutändan lett till en vattenskada.

Vissa av dessa kommer av olyckor och kommer av ren otur – men att många av dessa vattenskador skulle kunna undvikas; det råder det inga som helst tvivel om. En renovering i badrummet och i köket är de områden som är värst drabbade och om det sedan handlar om en vattenskada sprungen ur plattsättning, om dragning av rör- och ledningar eller av andra orsaker – det största handlar om ett bristande underhåll – spelar ingen roll.

Den gemensamma uppmaningen lyder enligt följande: ta professionell hjälp. Kort sagt; äger du ett hus i Gävle och ska renovera ditt badrum så ska du också se till att anlita en professionell firma för detta och säkerställa att du får ett kvalitativt jobb utfört – ett jobb där det inte finns några risker för framtida vattenskador.

Totalentreprenad ger ett bättre pris

Vi kan ge ytterligare ett tips här – och detta går även utmärkt att använda sig av vid en köksrenovering: anlita ett företag som sköter projektet från start till mål och som erbjuder så kallad totalentreprenad. Genom detta slipper du anlita en firma för plattsättning i Gävle, du slipper anlita en elektriker, en snickare och en rörmokare – du får allt i ett och det ger dig i slutändan ett bättre pris och – framförallt – ett säkrare jobb.

Risken som finns i att anlita exempelvis ett mindre företag för plattsättning och ett annat för dragning av vatten är att deras arbeten kolliderar; de vet inte vad som är utfört och de kan därigenom missa något moment och ta för givet att det redan är gjort.

Anlitar man istället ett företag som erbjuder totalentreprenad så jobbar de i en grupp – en väloljad maskin där plattsättning, rörmokeri, en snickare och en behörig elektriker jobbar enligt en given mall och tidsram. Detta naturligtvis även mot rot-avdraget och där du således kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Då det kommer till våtutrymmen så har du inte råd att vara nog försiktig; vattenskador är ett kostsamt gissel som man måste undvika till varje pris. Du vill, helt enkelt, inte vara en av alla de som bidrar till den hisnande siffra om sex miljarder som vi inledde texten med.